Nyheter

Lunch & Learn - Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030

Lunch & Learn: Fred, 13 Oktober 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030.

Lunch & Learn - Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter

Lunch & Learn: Fred, 29 September 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter.

Möt vår nya koordinator: Sipan Rasol

Möt vår nya koordinator Sipan Rasol från Granditude som sköter det administrativa arbetet i vår förening. Här berättar hon mer om sin roll.

Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen?

Event: Ons, 1 juni 2022   kl 13:00 – 15:00 CEST   Vi bjuder in behovsägare och användare i syfte att höja innovations- och digitaliseringsgraden i pågående och planerat klimatarbete. Vi börjar med att djupdyka i RISE innovations- och systemanalys av de branschvisa färdplanerna. Därefter får vi inspel om möjlig projektfinansiering och samarbeten från Tillväxtverket och Viable Cities, och slutligen formulerar vi tillsammans behov och utvecklingspotential inom det digitala området.

Digitaliseringskonsulterna bistår Bolagsverket i klimatomställningen!

Under Bolagsverkets innovationsvecka som gick av stapeln förra veckan, var föreningen inbjuden att förmedla vad som krävs för att Sverige och världen ska lyckas leva upp till Parisavtalet och Agenda 2030. Kunskapen som förmedlades är baserad på den samlade forskningen kring digitalisering och hållbarhet som lämnats över till regeringen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Föreningen bistod Bolagsverket med kompetens och vägledning kring hur digital teknik kan användas för att möjliggöra stora utsläppsminskningar i samhället.

Digitaliseringskonsulterna blir medlem i Exponential Roadmap Initiative

Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna samlar konsulterna med expertis inom digitalisering, innovation och förändringsledning i syfte att åstadkomma snabba och stora utsläppsminskningar i samhället. Föreningen arbetar med att synliggöra och öka användandet av digitalisering som medel i klimatarbetet.

Framsteg och utmaningar i att möjliggöra ett Fossilfritt Sverige med digitalisering

I samband med Fossilfritt Sveriges konferens ”Fossilfri konkurrenskraft – nu genomförs färdplanerna”  pekar Fossilfritt Sverige på ett par viktiga framsteg sedan Digitaliseringskonsulternas färdplan överlämnades till regeringen. Samtidigt belyser de några viktiga utmaningar för att Sverige ska se och använda digitaliseringens möjligheter för snabb transformation till ett Fossilfritt samhälle.

Nyfiken på medlemskap i föreningen?

Välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen Digitaliseringskonsulterna – allt ni behöver veta om föreningen och vad det innebär att vara medlem.

Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen

Ett stort antal företag har gått ihop och bildat den ideella föreningen ”Digitaliseringskonsulterna” i syfte att accelerera branschens strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. Samtidigt lanseras även initiativets digitala plattform där Digitaliseringskonsulterna lovar att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att se och använda digitaliseringens möjligheter för omställning.

Sverige bör släppa datan fri för klimatets skull

DEBATT. Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer, skriver företrädare för digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.