Nyheter

Lunch & Learn - AI, Artificiell Intelligens som verktyg i klimatomställningen

Lunch & Learn: Fred, 1:a December 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat AI, Artificiell Intelligens som verktyg i klimatomställningen.

Lunch & Learn - Minska digitala produkters klimatpåverkan i praktiken.

Lunch & Learn: Fred, 24:e November 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Minska digitala produkters klimatpåverkan i praktiken.

Lunch & Learn - Digitalisering och Cirkulär Ekonomi – så kan digitala teknologier möjliggöra och stödja ”Product as a Service”

Lunch & Learn: Fred, 10:e November 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Digitalisering och Cirkulär Ekonomi – så kan digitala teknologier möjliggöra och stödja ”Product as a Service”.

Lunch & Learn - Energianvändningen i digitala system och digital infrastruktur i Sverige idag och i framtiden

Lunch & Learn: Fred, 3:e November 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Energianvändningen i digitala system och digital infrastruktur i Sverige idag och i framtiden.

Lunch & Learn - Digitala tvillingar som verktyg i klimatomställningen

Lunch & Learn: Fred, 20 Oktober 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Digitala tvillingar som verktyg i klimatomställningen.

Lunch & Learn - Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030

Lunch & Learn: Fred, 13 Oktober 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030.

Lunch & Learn - Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter

Lunch & Learn: Fred, 29 September 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter.

Möt vår nya koordinator: Sipan Rasol

Möt vår nya koordinator Sipan Rasol från Granditude som sköter det administrativa arbetet i vår förening. Här berättar hon mer om sin roll.

Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen?

Event: Ons, 1 juni 2022   kl 13:00 – 15:00 CEST   Vi bjuder in behovsägare och användare i syfte att höja innovations- och digitaliseringsgraden i pågående och planerat klimatarbete. Vi börjar med att djupdyka i RISE innovations- och systemanalys av de branschvisa färdplanerna. Därefter får vi inspel om möjlig projektfinansiering och samarbeten från Tillväxtverket och Viable Cities, och slutligen formulerar vi tillsammans behov och utvecklingspotential inom det digitala området.

Digitaliseringskonsulterna bistår Bolagsverket i klimatomställningen!

Under Bolagsverkets innovationsvecka som gick av stapeln förra veckan, var föreningen inbjuden att förmedla vad som krävs för att Sverige och världen ska lyckas leva upp till Parisavtalet och Agenda 2030. Kunskapen som förmedlades är baserad på den samlade forskningen kring digitalisering och hållbarhet som lämnats över till regeringen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Föreningen bistod Bolagsverket med kompetens och vägledning kring hur digital teknik kan användas för att möjliggöra stora utsläppsminskningar i samhället.