Lunch & Learn - Digitalisering och Cirkulär Ekonomi – så kan digitala teknologier möjliggöra och stödja ”Product as a Service”

Publicerad 29 september, 2023

Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Digitalisering och Cirkulär Ekonomi – så kan digitala teknologier möjliggöra och stödja ”Product as a Service”.

ANMÄL DIG HÄR

En resurseffektiv cirkulär ekonomi är avgörande för att nå våra klimat- och miljömål.

Att tillhandahålla funktionstjänster eller på engelska ”Product-as-a-Service”, (PaaS) är en affärsmodell som har en viktig roll i den cirkulära ekonomin.  Genom att tillhandahålla PaaS kan företag både skapa mer värde för sina kunder och snabbare bidra till en mer hållbar och resurseffektiv utveckling av det samhälle de verkar i.

För att lyckas med att tillhandahålla PaaS på ett konkurrenskraftigt sätt och med tillväxt som följd behöver företag se över och anpassa sitt digitala ekosystem utifrån nya förutsättningar.

Vid dagens lunchseminarium får vi lyssna till Jan Agri, grundare och senior rådgivare vid Tricircular AB och Mats Ekblad, grundare av Inostra som presenterar slutsatserna från ett innovationsprojekt där de praktiskt testat affärsmodellen ”vitvaror som tjänst”. Inom ramen för detta projekt har de också undersökt hur digitala teknologier kan möjliggöra den nya affärsmodellen.

Frågor som besvaras:

  • Vad är Cirkulär Ekonomi?
  • Vad är Product as a Service (PaaS)?
  • Vilken data och mjukvarustöd behövs för traditionell produktförsäljning i förhållande till försäljning av funktionstjänster?
  • Vad är möjligt idag med dagens maskiner och dels i en framtid med uppkopplade produkter?
  • Vad är den klimat- och miljömässiga skillnaden mellan traditionell vitvaruförsäljningen och funktionsförsäljning?

Datum: Fred, 10:e November 2023

Tid: 11:45 – 12:45 CEST

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad: Gratis för medlemmar och deras intressenter

Bra att veta:

Du får ett automatgenererat bekräftelsemail när du anmält dig. Länken till Teams möte skickas i ett separat mail. Om du inte får ett bekräftelsemail – ta en titt i din skräppost. Ibland hamnar det där.

Efter föreläsningen kommer det även att finnas tid att prata om det ni vill utöver temat. Digitaliseringskonsulterna förenar konsultbolag som vill hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Om fredagarna arrangerar vi lärorika lunchseminarier om klimat och digitalisering för och med våra medlemmar och deras intressenter.

Allt sker över Microsoft Teams och i en avslappnad dialogform där vi får utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

 

 

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition