Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Publicerad 22 mars, 2024

Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Digitalisering har potential att minska energi och material över hela ekonomin och är på så sätt nyckeln till att förverkliga organisationers klimatambitioner. Digitaliseringen ger dock inte automatiskt miljö- eller klimatvinster och utan styrning riskerar digitaliseringen av vårt samhälle att leda till ökade utsläpp. Tyvärr brister många organisationer i effektstyrning av digitalisering. Enkelt sagt att säkerställa att de digitala lösningar som de investerar tid och pengar i ger de resultat eller effekter som behövs.

Seminariet är kostnadsfritt och baseras på resultatet från en förstudie som genomförts inom ramen för Digitaliseringskonsultbranschens fossilfria färdplansarbete. Uppdraget utfördes av Enpact AB på uppdrag av Linköping Science Park och med finansiering från Energimyndigheten.

Syftet med förstudien var att öka förståelsen för och beskriva vad som potentiellt hindrar organisationer från att effektstyra digitala investeringar mot klimatmål, trots tydligt uttalade klimatambitioner, med målet att identifiera behov av fortsatta studier och utveckling av verktyg.

Datum: Fred, 12:e april 2024

Tid: 11:45 – 12:45 CEST

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad: Gratis

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Bra att veta:

Efter föreläsningen kommer det även att finnas tid att prata om det ni vill utöver temat. Digitaliseringskonsulterna förenar konsultbolag som vill hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Om fredagarna arrangerar vi lärorika lunchseminarier om klimat och digitalisering för och med våra medlemmar och deras intressenter.

Allt sker över Microsoft Teams och i en avslappnad dialogform där vi får utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition