Lunch & Learn - Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030

Publicerad 26 september, 2023

Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030.

 

ANMÄL DIG HÄR

Myndigheten för Digital förvaltning, DIGG har fått ett regeringsuppdrag med målet att svara på EU:s ambition att driva på den digitala utvecklingen. Idag får ni ta del av resultatet – DIGG presenterar Sveriges strategiska färdplan för den digitala utvecklingen fram till 2030.

Vilka strategiska digitala satsningarna föreslås för att nå målen som satts inom den EUs digitala kompass?  Målen har inriktningarna digitala färdigheter, digital infrastruktur, digital omställning av företag och digitalisering av offentliga tjänster.

EU:s medlemsländer har beslutat om ett policyprogram för den digitala utvecklingen fram till 2030 – Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030. Ambitionen är att driva på den digitala omställningen inom unionen. Programmet fokuserar på gemensamma mål för digitalisering inom medlemsländerna. Därför ska varje medlemsland redovisa egna nationella färdplaner för utvecklingen i landet samt hur målen ska nås.

Datum: Fred, 13 Oktober 2023

Tid: 11:45 – 12:45 CEST

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad: Gratis för medlemmar och deras intressenter

Bra att veta:

Du får ett automatgenererat bekräftelsemail när du anmält dig. Länken till Teams möte skickas i ett separat mail. . Om du inte får ett bekräftelsemail – ta en titt i din skräppost. Ibland hamnar det där.

Du kan också ladda ner rapporten i förväg här: Ny rapport: Förslag till nationell färdplan för det digitala decenniet | Digg! Efter föreläsningen kommer det även att finnas tid att prata om det ni vill utöver temat. Digitaliseringskonsulterna förenar konsultbolag som vill hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Om fredagarna arrangerar vi lärorika lunchseminarier om klimat och digitalisering för och med våra medlemmar och deras intressenter.

Allt sker över Microsoft Teams och i en avslappnad dialogform där vi får utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

 

 

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition