Nyheter

Digitaliseringskonsulterna blir medlem i Exponential Roadmap Initiative

Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna samlar konsulterna med expertis inom digitalisering, innovation och förändringsledning i syfte att åstadkomma snabba och stora utsläppsminskningar i samhället. Föreningen arbetar med att synliggöra och öka användandet av digitalisering som medel i klimatarbetet.

Framsteg och utmaningar i att möjliggöra ett Fossilfritt Sverige med digitalisering

I samband med Fossilfritt Sveriges konferens ”Fossilfri konkurrenskraft – nu genomförs färdplanerna”  pekar Fossilfritt Sverige på ett par viktiga framsteg sedan Digitaliseringskonsulternas färdplan överlämnades till regeringen. Samtidigt belyser de några viktiga utmaningar för att Sverige ska se och använda digitaliseringens möjligheter för snabb transformation till ett Fossilfritt samhälle.

Nyfiken på medlemskap i föreningen?

Välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen Digitaliseringskonsulterna – allt ni behöver veta om föreningen och vad det innebär att vara medlem.

Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen

Ett stort antal företag har gått ihop och bildat den ideella föreningen ”Digitaliseringskonsulterna” i syfte att accelerera branschens strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. Samtidigt lanseras även initiativets digitala plattform där Digitaliseringskonsulterna lovar att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att se och använda digitaliseringens möjligheter för omställning.

Sverige bör släppa datan fri för klimatets skull

DEBATT. Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer, skriver företrädare för digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson.

Fossilfrihet kräver en politik för digitalisering

En färdplan till ett Fossilfritt Sverige har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliserings­branschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport.