Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen

Publicerad 1 mars, 2021

Ett stort antal företag har gått ihop och bildat den ideella föreningen ”Digitaliseringskonsulterna” i syfte att accelerera branschens strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen. Samtidigt lanseras även initiativets digitala plattform där Digitaliseringskonsulterna lovar att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att se och använda digitaliseringens möjligheter för omställning.

För att påskynda omställningen till ett globalt hållbart och fossilfritt samhälle mobiliserar sig nu branschen genom att bilda en ideell förening med namnet Digitaliseringskonsulterna. Föreningen ska arbeta aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens- och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med en central roll i omställningen.

I ett möte mellan branschens vd:ar och näringsminister Ibrahim Baylan, presenterades en ny webbplattform. Medlemmarna kommunicerade samtidigt ambitionen om att bjuda in till branschsamtal kring digitaliseringens potential med målsättningen att möjliggöra förverkligandet av de övriga 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som överlämnats till regeringen.

— Det är med glädje jag tar del av digitaliseringskonsulternas satsning. Det är viktigt att vi samlar alla goda krafter i arbetet för att nå det hållbara samhället. Jag hoppas att fler företag och organisationer förstår och använder digitaliseringens kraft att både optimera och transformera vårt samhälle. Jag ser fram emot att se Digitaliseringskonsulternas fortsatta färdplansarbete och den kommande webplattformen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

I digitaliseringskonsultbranschens egen färdplan som överlämnades till regeringen i mars 2019, konstaterades att de lösningar som digitaliseringen möjliggör, och som digitaliseringskonsulterna hjälper till att implementera, har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser.

— Det är hög tid att förverkliga de löften som givits i alla färdplaner. Snabb digitalisering och innovation är viktiga förutsättningar för att möjliggöra flera av dem och vi digitaliseringskonsulter vill säkerställa att alla samhällets aktörer får det stöd som krävs. Vi ser att branscherna kan komma ännu längre i sina klimatambitioner om digitaliseringens förändringskraft tillvaratas säger Ingemar Jansson, styrelseordförande för Digitaliseringskonsulterna

Coronakrisen har visat hur central digitaliseringen är för en hållbar framtid, men också på en rad utmaningar som behöver hanteras. EU lanserade nyligen en historiskt stor satsning för att förena ambitionerna om ett digitalt och grönt Europa. I stort var budskapet att den dubbla utmaningen med en grön och digital omvandling kräver mer hållbara lösningar som är resurseffektiva, cirkulära och klimatneutrala för att främja den cirkulära ekonomin, stödja minskningen av koldioxidutsläpp i alla sektorer och minska det miljömässiga och sociala fotavtrycket för produkter som marknadsförs på EU-marknaden.

De stora investeringar som nu genomförs för att bygga ett bättre samhälle i spåren av Coronakrisen behöver strategisk styrning för att inte låsas fast i gamla ohållbara spår.

Föreningen välkomnar fler medlemmar som ställer sig bakom föreningens mål, uppmaningar och viljeriktning.

Ledamöter i styrelsen:

Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Cybercom Group
Cecilia Pfannenstill, Quality & Sustainability Director, CGI Scandinavia
Joakim Pilborg, Vice President Corporate Operations, Knowit
Helena Nordin, Hållbarhetschef, Advania Sverige
Johan Svenungsson, Partner och Affärsområdesansvarig, Accigo
Sofia Ouahchi, Hållbarhetssamordnare, Softronic

Anslutna medlemmar 2021-03-01:

Accigo, Advania, B3, Cartina, CGI, CombinedX, Combitech, Cybercom Group, Etteplan, Frontit, IRM, Jayway, Knowit, Prevas, Proact IT, Prototyp, Semcon, Softronic, Sweco Position, Sylog, TietoEVRY

Kontakt:

Ingemar Jansson
Styrelseordförande, Digitaliseringskonsulterna
epost: Ingemar.jansson@otha.templweb.com
telefon: +46 720 80 35 60

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition