Digitaliseringskonsulterna blir medlem i Exponential Roadmap Initiative

Publicerad 31 januari, 2022
Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna samlar konsulterna med expertis inom digitalisering, innovation och förändringsledning i syfte att åstadkomma snabba och stora utsläppsminskningar i samhället. Föreningen arbetar med att synliggöra och öka användandet av digitalisering som medel i klimatarbetet.

Föreningens medlemmar förenas i ambitionen att bedriva ett ambitiöst klimatarbete med fokus på att hjälpa samhället att snabbt minska sina utsläpp. Digitaliseringskonsulternas arbete ligger helt i linje med Exponential Roadmap Initiative, ett vetenskapligt tvärsektoriellt samarbete som inleddes 2018 med uppdraget att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. Nu går Digitaliseringskonsulterna in som ny medlem i initiativet och tar därmed ännu ett steg i sitt engagemang att hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter.

Partnerskapet möjliggör också för föreningens medlemmar att bli en del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero, åta sig att halvera sina egna och värdekedjans utsläpp samt att integrera klimat i sin affärsstrategi och att utveckla erbjudanden och lösningar som bidrar till att kunder, leverantörer och samhället i sin helhet minskar sina utsläpp.

— Som partner till Exponential Roadmap Initiative vässar vi våra medlemmars åtagande ytterligare. Våra kunder och samhället i stort ska vara säkra på att föreningens medlemmar tar klimatfrågan på allvar och kan bidra med kompetens och erfarenhet i den snabba omställning som våra kunder genomgår. I partnerskapet kommer vi utforska gemensamma arbetssätt, verktyg och lösningar och att accelerera upptaget av dessa exponentiellt” säger Ingemar Jansson, styrelseordförande för Digitaliseringskonsulterna.

Föreningens målsättning är att genom kompetens- och erfarenhetsdelning etablera sina medlemmar som lösningsaktörer med central roll i omställningen, och som partner i Exponential Roadmap Initiative får de ännu fler samarbetsmöjligheter:

— Vi välkomnar Digitaliseringskonsulterna som nu ansluter sig till andra klimatledare inom Exponential Roadmap Initiative. Vi samlar innovatörer, transformatörer och disruptiva företag med ett gemensamt uppdrag att halvera de globala utsläppen till 2030 genom konkreta åtgärder. Digitaliseringen kommer att vara betydande i övergången till nettonoll, och därför har aktörer som Digitaliseringskonsulterna en viktig roll i att stödja den omvandlingen genom digitalisering, innovation och implementering av globalt hållbara fossilfria lösningar, säger Johan Falk, VD och medgrundare på Exponential Roadmap Initiative och huvudförfattare till Exponential Roadmap och 1.5°C Business Playbook.

För mer information
Ingemar Jansson, Styrelseordförande för Digitaliseringskonsulterna
Tel: +46 (0)72-080 35 60
E-post: ingemar.jansson@otha.templweb.com

Om Digitaliseringskonsulterna
Digitaliseringskonsulterna är en branschföreningen som består av ett stort antal konsultbolag som förenas i sin ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter för snabb
klimatomställning. De är lösningsaktörer som ser det som helt avgörande att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat bidrar till en hållbar och smart framtid.

Om Exponential Roadmap Initiative
Initiativet riktar sig till innovatörer, transformatörer och disruptiva organisationer som vidtar åtgärder i linje med 1.5°C, med målet att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. Exponential Roadmap Initiative är en ackrediterad partner till FN:s Race To Zero och en av grundarna av 1.5°C Supply Chain Leaders och SME Climate Hub. Besök hemsida >

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition