Hur tar vi tillvara digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen?

Publicerad 29 april, 2022
Event:
Ons, 1 juni 2022
13:00 – 15:00 CEST

 

Hur vi kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen? Det är en central fråga för alla aktörer i samhället. Digitaliseringen är en förutsättning för att samhället ska nå de klimatpolitiska målen. Men för att lyckas med det krävs ett systemperspektiv som till viss del saknas idag.

I en nyligen lanserad rapport från RISE är det tydligt att det saknas konkreta åtaganden kring digitalisering i de flesta färdplaner för fossilfrihet. I en tid av snabb teknikutveckling och digital transformation verkar det vara svårt att formulera konkreta behov och att prioritera digitaliseringsprojekt av signifikant karaktär. Samtidigt kan inte effektiva lösningar utvecklas utan användarna och behovsägarna.  

Om eventet:

Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna vill tillsammans med RISE, Sveriges forskningsinstitut bjuda in behovsägare och användare till en eftermiddag i syfte att höja innovations- och digitaliseringsgraden i pågående och planerat klimatarbete.

Vi börjar med att djupdyka i RISE innovations- och systemanalys av de branschvisa färdplanerna. Därefter får vi inspel om möjlig projektfinansiering och samarbeten från Tillväxtverket och Viable Cities, och slutligen formulerar vi tillsammans behov och utvecklingspotential inom det digitala området.

Eventet riktar sig till:

Dig som arbetar med frågor kopplade till klimatomställnings-, innovations- och/eller digitaliseringsarbete i näringsliv eller offentlig sektor. Exempel kan vara företag med ambitiösa klimatmål, inkubatorer och innovationsmiljöer,  branschorganisationer och personer involverade i Färdplaner för Fossilfri Konkurrenskraft, arbete inom Klimatneutrala städer 2030, lokala och regionala färdplaner eller KOMET etcetera. Vi ser med fördel att flera personer med olika expertisområden närvarar för att undvika stuprörstänk och för att kunna erbjuda tvärfunktionell samverkan.

Vi välkomnar konsulter som är anställda i föreningens medlemsföretag. Övriga konsulter kan komma att prioriteras bort till fördel för andra. För att se om ni är medlemmar i föreningen klicka här!

Du får:

  • Förståelse för hur industrins fossilfria färdplaner ser ut, vilka strategier som används och inte används och vilken potential som finns att bygga på med mer systemomställande tankesätt och aktiviteter.
  • Råd kring vilka möjligheter som finns för finansiering av digitaliseringsprojekt från bland annat Europeiska Regionalfonden och kring samarbeten kopplat till Viable Cities.
  • Möjlighet att i samverkan med andra branscher, offentlig sektor och akademi påbörja diskussionen om vilka behov, möjligheter och idéer som finns kring digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Vi hoppas att det senare ska kunna starta igång digitaliseringsprojekt med signifikant klimateffekt som vi kan utforska och realisera tillsammans.

 

Tid:

Ons, 1 juni 2022

13:00 – 15:00 CEST

Plats:

Online-event, via Microsoft Teams.

Pris:

Gratis

Bra att veta:

  • Du får ett automatgenererat bekräftelsemail när du anmäl dig. I den finns en kalenderbokning med länk till online-eventet. Om du inte får ett bekräftelsemail – ta en titt i din skräppost. Ibland hamnar det där.

Ladda ner och läs rapporten på förhand!

Program:

13:00     Ingemar Jansson, styrelseordförande för föreningen Digitaliseringskonsulterna hälsar välkomna

13:10     RISE: Ann-Charlotte Mellquist presenterar rapporten: ”De branschvisa färdplanerna för fossilfrihet – innovationspotential och systemanalys” inklusive möjligheter för digital systemomställande innovation.

13:55     Viable Cities: Lars C Johansson presenterar vad som pågår i svenska städer som just nu ska bli klimatneutrala till 2030.

14:05     Tillväxtverket: Caroline Dahlbom och Lena Johansson-Skeri presenterar vilka finansieringsmöjligheter som finns med tonvikt på EU:s Regionalfond.

14:15     Frågestund modereras av Niklas Johansson, RISE.  Deltagare: Ingemar Jansson från Digitaliseringskonsulterna, Ann-Charlotte Mellquist från RISE, Lena Johansson-Skeri från Tillväxtverket och Lars C Johansson från Viable Cities.

14:30     Under ledning av innovationsledare Tatiana Solodko hjälps vi åt att identifiera behov och utmaningar kopplat till konsumtionsbaserade utsläpp, som har potential att lösas med hjälp av digitalisering.

14:50     Uppsamling, information om nästa steg och avslut

15:00     SLUT

 

Du möter:

 

Ingemar Jansson

Dagens moderator och styrelseordförande för Digitaliseringskonsulterna. Dessutom medförfattare till Digitaliseringskonsultbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet.

 

Tatiana Solodko Kuruca

Styrelseledamot på Innovationsledarna, den svenska föreningen för innovationsledare. Till vardags driver hon ett innovationslabb inom Knowit koncernen som kallas ”Innovation Zone”

 

Ann-Charlotte Mellquist

Seniorforskare på enheten Sustainable Business på RISE och medförfattare till rapporten; De branschvisa färdplanerna för fossilfrihet – innovationspotential och systemanalys” inklusive möjligheter för digital systemomställande innovation . Hennes expertområden är cirkulär ekonomi, med speciellt fokus på hur värdebevarande affärsmodeller kan driva cirkulär och fossilfri omställning.

 

Lars C Johansson

Ingår i programledningen på Viable Cities och är samordnare för Klimatneutrala städer 2030. I sin roll stöttar Lars städer inom omställning och förändringsledning på systemnivå.

 

Lena Johansson-Skeri

Tillväxtverket, Programansvarig för Regionalfond Norra Mellansverige

 

Caroline Dahlbom

Tillväxtverket, Handläggare miljö/klimat/grön omställning

 

Niklas Johansson

Seniorforskare på enheten Policy & Innovation på RISE. Niklas är ansvarig för kunskapsplattformen Climate Opportunity Accelerator (COA) som är en kunskapsplattform på RISE. COA har finansierat rapporten ”De branschvisa färdplanerna för fossilfrihet – innovationspotential och systemanalys”.

 

Om Digitaliseringskonsulterna

Digitaliseringskonsulterna är en branschförening som samlar konsultbolag med en ambitiös klimatagenda och som förenas i sin ambition att hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter för snabb klimatomställning.  Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, är föreningen processägare för genomförandet av branschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet. Medlemmarna samverkar kring utmaningar och möjligheter och ska arbeta aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering, innovation och förändringsledning snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens- och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med en central roll i omställningen.

Om RISE

RISE, Research Institutes of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE har sex strategiska satsningsområden, varav Klimat och miljö och Digitalisering.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Om du inte ser ett formulär så beror det förmodligen på att du nekat oss att använda kakor för  ”upplevelse”. Om du nekar dessa kommer viss funktionalitet på hemsidan att försvinna, som exempelvis formulär. Vill du acceptera kakor för upplevelse behöver du radera kakor i din webbläsare. Då kommer frågan om du accepterar kakor att poppa upp igen.

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition