Digitaliseringskonsulterna bistår Bolagsverket i klimatomställningen!

Publicerad 21 mars, 2022
Under Bolagsverkets innovationsvecka som gick av stapeln förra veckan, var föreningen inbjuden att förmedla vad som krävs för att Sverige och världen ska lyckas leva upp till Parisavtalet och Agenda 2030. Kunskapen som förmedlades är baserad på den samlade forskningen kring digitalisering och hållbarhet som lämnats över till regeringen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Föreningen bistod Bolagsverket med kompetens och vägledning kring hur digital teknik kan användas för att möjliggöra stora utsläppsminskningar i samhället.

 

Bolagsverket har återkommande innovationsveckor som genomförs varje kvartal med olika innehåll. Denna gång hade innovationsveckan temat digital hållbarhet och ett hackathon där alla medarbetare var välkomna arrangerades. Hackathonet startade med inspirationsföreläsningar och kunskapsinjektioner till deltagarna som sedan fick arbeta under 24 timmar för att hitta relevanta lösningar på våra samhällsutmaningar. Som hjälp på resan hade lagen en digital helphub där de kunde finna såväl interna som externa experter och även kunder att bolla sina idéer med.

”Det är en härlig arena inom vi kan träna oss att arbeta tvärfunktionellt och utmanas inom nya områden. Innovation är verkligen en lagsport!” säger Erika Sjödin, innovationsledare på Bolagsverket.

Bolagsverkets klimatpåverkan är enorm, även om myndighetens egna direkta utsläpp är små. Myndigheten har stor chans att möjliggöra ett cirkulärt och resurseffektiv samhälle genom de tjänster som myndigheten tillhandahåller samhället och som förverkligas med hjälp av digital teknik.

”Digitaliseringkonsulterna är glada att kunna erbjuda Bolagsverket stöd i att se digitaliseringens möjligheter för snabb klimatomställning och hoppas att myndigheten, genom vår samverkan, får ökad förståelse för vad som har signifikant effekt och vikten av att integrera klimatfrågan i myndighetens strategi. Vi hoppas att detta bara är starten på vår samverkan och att detta kan leda till att fler myndigheter blir inspirerade och bjuder in oss i syfte att synliggöra och använda digitaliseringens möjligheter för snabb klimatomställning. ” säger Ingemar Jansson, styrelseordförande för Digitaliseringskonsulterna

Är er organisation också intresserad av att få stöd av Digitaliseringskonsulterna i att accelerera klimatomställningen med hjälp av digital teknik, hör då av er till info@otha.templweb.com

Digitaliseringskonsulterna är en branschföreningen som samlar konsulter med en ambitiös klimatagenda. Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, är föreningen processägare för genomförandet av digitaliseringskonsultbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet. Medlemmarna samverkar kring utmaningar och möjligheter och ska arbeta aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering,  innovation och förändringsledning snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens- och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med en central roll i omställningen.

Fler Nyheter

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition

Lunch & Learn - Simulation and Modelling in the Energy Transition - Electrification from a research perspective

Lunch & Learn: Fred, 16:e februari 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Simulation and Modelling in the Energy Transition – Electrification from a research perspective