KURS: Öka dina undvikna utsläpp

Publicerad 31 oktober, 2023

ANMÄL DIG HÄR

Övergripande innehåll
Under utbildningen kommer vi att beröra möjligheterna med att beräkna undvikna utsläpp, teori, konkreta exempel så väl som att praktiskt arbeta med egna beräkningar. Teoretisk referensram är Mission Innovations metod och du kommer att lära dig att beräkna en baseline, undvikna utsläpp för en produkt/tjänst och framtida undvikna utsläpp.

Utbildningstillfällen
Vi har valt att förlägga utbildningen både digitalt och fysiskt. Syftet med en fysisk utbildningsdag är att på ett bra sätt kunna genomföra övningar tillsammans och skapa ett större värde för deltagarna. Vi vill även ge deltagarna större möjlighet att skapa kontakter i branschen för det fortsatta samarbetet med undvikna utsläpp.

Kostnad
Utbildningen är inte förknippad med en anmälningsavgift. Deltagare står för resa. Kollektiva färdmedel rekommenderas och utbildningsdagen den 23/11 startar kl. 10 för att underlätta.

Fler Nyheter

Lunch & Learn - Requirements engineering – the key to sustainability

Lunch & Learn: Fred, 8:e December 2023 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Requirements engineering – the key to sustainability – a presentation of the Karlskrona Manifesto for Sustainability Design and the sustainability awareness framework.

KURS: Öka dina undvikna utsläpp

KURS – Digitalisering kan ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning. Med denna utbildning vill vi ge dig kunskap att kvantifiera de utsläpp som kan undvikas genom digitalisering.