KURS: Öka dina undvikna utsläpp

Publicerad 31 oktober, 2023

ANMÄL DIG HÄR

Övergripande innehåll
Under utbildningen kommer vi att beröra möjligheterna med att beräkna undvikna utsläpp, teori, konkreta exempel så väl som att praktiskt arbeta med egna beräkningar. Teoretisk referensram är Mission Innovations metod och du kommer att lära dig att beräkna en baseline, undvikna utsläpp för en produkt/tjänst och framtida undvikna utsläpp.

Utbildningstillfällen
Vi har valt att förlägga utbildningen både digitalt och fysiskt. Syftet med en fysisk utbildningsdag är att på ett bra sätt kunna genomföra övningar tillsammans och skapa ett större värde för deltagarna. Vi vill även ge deltagarna större möjlighet att skapa kontakter i branschen för det fortsatta samarbetet med undvikna utsläpp.

Kostnad
Utbildningen är inte förknippad med en anmälningsavgift. Deltagare står för resa. Kollektiva färdmedel rekommenderas och utbildningsdagen den 23/11 startar kl. 10 för att underlätta.

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition