Lunch & Learn - Offentligt finansierad företagsutveckling – så kan konsultbolag ta del av offentliga medel!

Publicerad 23 oktober, 2023

Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Offentligt finansierad företagsutveckling – så kan konsultbolag ta del av offentliga medel!

ANMÄL DIG HÄR

Under det digitala decenniet står Europa inför två viktiga utmaningar: den gröna omställningen och den digitala omställningen.  Det kan tyckas vara två olika utmaningar, men ingen av dem kan lyckas utan den andra. Och de är båda lika viktiga för Europas framtid. Just nu finns stora medel avsatta både i Sverige och inom EU i syfte att accelerera den gröna och digitala omställningen.

Vi bjuder därför in till ett lunchseminarium där vi utforskar de många möjligheter till finansiering av företagsutveckling från offentliga aktörer i både Sverige och EU. Denna finansieringsform bygger på att leverantörer och kunder gemensamt driver utvecklingsprojekt, ofta tillsammans med externa experter, vilket erbjuder fler fördelar än bara minskade utvecklingskostnader.

Vid dagens lunchseminarium delar konsultbolagen Spinverse Sweden AB och Plan B med sig av värdefulla erfarenheter kring offentligt finansierad företagsutveckling.

De kommer bland annat presentera hur du kan planera dina projekt så att den offentliga finansieringen fungerar som stöd till din utvecklingsbudget.

Vad kan du förvänta dig av seminariet?

  • Inspirerande exempel på framgångsrik företagsutveckling genom att utnyttja offentlig finansiering.
    • Ekonomisk planering för lönsamma projekt.
    • Smarta projektaktiviteter för att maximera fördelarna från ditt projekt.
  • Värdefulla insikter i hur konsultbolaget Plan B finansierar sitt strategiska utvecklingsarbete, från timdebitering till produktifiering, med hjälp av EU-bidrag.
  • Praktiska tips för att skriva konkurrenskraftiga ansökningar om finansiering.

Talare:

Jonas Norrman, Principal Consultant vid Spinverse Sweden AB.
Carl Henriksson, Head of Digital Transformation at Plan B AB

Datum: Fred, 27:e oktober 2023

Tid: 11:45 – 12:45 CEST

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad: Gratis för medlemmar och deras intressenter

Bra att veta:

Du får ett automatgenererat bekräftelsemail när du anmält dig. Länken till Teams möte skickas i ett separat mail. . Om du inte får ett bekräftelsemail – ta en titt i din skräppost. Ibland hamnar det där.

Efter föreläsningen kommer det även att finnas tid att prata om det ni vill utöver temat. Digitaliseringskonsulterna förenar konsultbolag som vill hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Om fredagarna arrangerar vi lärorika lunchseminarier om klimat och digitalisering för och med våra medlemmar och deras intressenter.

Allt sker över Microsoft Teams och i en avslappnad dialogform där vi får utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

 

 

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition