Lunch & Learn - Digitala produktpass – en affärsmöjlighet för digitaliseringskonsulter - så påverkar EU:s ekodesignförordning näringslivets behov av konsultstöd

Publicerad 23 oktober, 2023

Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Digitala produktpass – en affärsmöjlighet för digitaliseringskonsulter; så påverkar EU:s ekodesignförordning näringslivets behov av konsultstöd

ANMÄL DIG HÄR

EU som har högt ställda mål inom miljö- och klimatområdet kommer med skärpta krav på produkter som sätts på EU:s inre marknad. Parallellt ställs även krav på tillgång till information om produkterna i form av standardiserade digitala produktpass, DPP.

EU:s Ekodesignförordning och dess krav på digitala produktpass förväntas få en stor påverkan på små och medelstora företag inom en snar framtid. Kunskapsläget om digitala produktpass och de nya kraven i ekodesignförordningen är generellt låg bland små och medelstora företag och de saknar också den expertkompetens inom hållbarhet och digitalisering som krävs.

Ekodesignförordningens nya krav kan innebära stora affärsmöjligheter för föreningens medlemmar. Det är därför angeläget att förstå hur de digitala produktpassen kan komma att påverka det svenska näringslivet och deras behov av konsultstöd.

Hjärtligt välkommen att utforska ekodesignförordningen, digitala produktpass och kraven på spårbarhet.

  • Vad innebär lagstiftningen? (Energimyndigheten)
  • Vad är digitala produktpass och hur kommer de fungera i praktiken? (GS1)
  • Hur påverkas små och medelstora företag? (Tillväxverket)
  • Hur påverkas näringslivets behov av konsultstöd? (Diskussion bland alla)

Föreläsningen följs av en Q&A och det finnas även tid att prata om det ni vill utöver temat.

Rapport
Spårbarhet och digitala produktpass – Hur påverkas små och medelstora företag av ekodesignförordningen?

Talare
Selma Elmgren, vid Energimyndigheten delaktig i Sveriges dossierteam för Ekodesignförordningen under EU förhandlingsprocessen.

Caroline Dahlbom och Mats Wessman från Tillväxtverket som tagit fram rapporten ”hur påverkas små och medelstora företag av ekodesignförordningen”

Staffan Olsson, Head of Public Affairs vid GS1 Sweden som är en standardiseringsorganisation som erbjuder standarder som kommer kunna bli en del av lösningen för DPP

 

Datum: Fred, 17:e November 2023

Tid: 11:45 – 12:45 CEST

Plats: Digitalt via Microsoft Teams.

Kostnad: Gratis för medlemmar och deras intressenter

Bra att veta:

Du får ett automatgenererat bekräftelsemail när du anmält dig. Länken till Teams möte skickas i ett separat mail. . Om du inte får ett bekräftelsemail – ta en titt i din skräppost. Ibland hamnar det där.

Efter föreläsningen kommer det även att finnas tid att prata om det ni vill utöver temat. Digitaliseringskonsulterna förenar konsultbolag som vill hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen. Om fredagarna arrangerar vi lärorika lunchseminarier om klimat och digitalisering för och med våra medlemmar och deras intressenter.

Allt sker över Microsoft Teams och i en avslappnad dialogform där vi får utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

 

 

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition